header

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ПОДРЖАЛО И ЗАВРШНУ ФАЗУ НАУЧНОГ ПРОЈЕКТА „ЈЕЗИК И ФОЛКЛОР РОМА У КЊАЖЕВЦУ“

Народна библиотека „Његош“, у сарадњи са дијалектолозима и фолклористима Балканолошког института САНУ, од 2016. године реализује научноистраживачки пројекат „Језик и фолклор Рома у Књажевцу“.

Пројектом су обухваћена ромска насеља у Књажевцу и Минићеву, у којима, према попису из 2011. године, живи 750 Рома.

Током реализације пројекта 2016. и 2017. године прикупљен је материјал од изузетног значаја за лингвистичка проучавања ромских дијалеката: гурбетског, лејашког и арлијског, и формиран и обучен тим младих активиста Рома, оспособљених за теренска истраживања, документовање језика и фолклорне традиције, архивирање, транскрипцију и лексикографску обраду прикупљене грађе.

Резултат опсежних дијалектолошких истраживања спроведених током реализације пројекта је публикација Romsko-srpski rečnik knjaževačkog gurbetskog govora др Светлане Ћирковић и др Мирјане Мирић, објављена 2017. године.

Обимна језичка и фолклорна грађа, која садржи елементе традицијске културе, теме из усмене историје, биографске и аутобиографске приче, као и интервјуе са ромским лидерима, биће објављена 2018. године у публикацији Језик и традиција књажевачких Рома, коју потписују др Биљана Сикимић, др Светлана Ћирковић и др Мирјана Мирић. Објављивање ове публикације завршна је фаза пројекта, за чију је реализацију у области културних делатности националних мањина, као и претходне две године, средства определило Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

http://www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/12223668848980921981Решење%20културне%20делатности%20националних%20мањина%20у%20Републици%20Србији.pdf

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group