header

Програми за децу и младе

Приступ знању и богатству различитих култура, учење током читавог живота и писменост постали су најважнији задаци савременог друштва, а како се образовање и васпитање стиче од најранијег детињства, Библиотека посебну пажњу посвећује раду са децом и младима.

У циљу стварања читалачких навика, неговања љубави према књизи и читању и подстицања најмлађих да постану и остану активни корисници библиотечких услуга, Библиотека врло пажљиво набавља литературу намењену деци и младима и на све доступне начине (кроз групни и индивидуални рад, културно-образовне и забавне програме) настоји да им пружи што више информација о библиотечко-информационој грађи, начинима и могућностима коришћења библиотечких ресурса и информација уопште.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group