header

ЈН 2/2016 - набавка добара- књига за потребе Народне библиотеке „Његош”

Предмет јавне набавке су добра – књиге за за потребе Народне библиотеке „Његош”.

Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 – књиге за библиотеке.


Конкурсну документацију преузмите овде.
Позив за подношење понуда преузмите овде.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group