header

ЈН 4/2016 - књиге за потребе Народне библиотеке "Његош"

Предмет јавне набавке број 4/2016 су добра - књиге за потребе Народне библиотеке "Његош".

Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 - књиге за библиотеке

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group