header

ЈН 3/2017 - набавка добара - књига за потребе народне библиотеке "Његош"

Предмет јавне набавке су добра – књиге за за потребе Народне библиотеке „Његош”.

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 – књиге за библиотеке

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group