header

ЈН 6/2017 - књиге за потребе Народне библиотеке „Његош“ Књажевац

Предмет јавне набавке су добра – књиге за потребе Народне библиотеке „Његош“.

Назив и ознака из општег речника набавке: 22113000 – књиге за библиотеке

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group