header

Библиотека у бројевима

.. структура овог места је јасна: лавиринт првих линија,
не да бисте се у њему изгубили, већ да бисте нешто пронашли.

Алберто Мангел


• Око 70.000 књига из свих области људског знања и стваралаштва смештено је на 1.500 м полица Библиотеке у Књажевцу, Минићеву и Кални.

• Библиотека годишње набавља око 2.500 књига.• Око 10.000 паметних и забавних књига намењено је деци и младима.

• Члановима Библиотеке на располагању је око 800 наслова референсне грађе.

• Стручна литература чини 25% књижног фонда Библиотеке.• У Завичајној збирци чува се око 1.200 књига, око 70 наслова серијских публикација, јединствена рукописна и разноврсна некњижна грађа.

• Збирка књига објављених до 1945. има око 2.500 примерака.

• Најстарија књига у Библиотеци је Вуков Српски рјечник из 1852.

• Актуелне вести и информације доступне су корисницима путем интернета и 20 наслова дневне и друге штампе.• У узајамној библиографско-каталошкој бази података у систему COBISS.RS Библиотека има 47.751 запис. У сегмент Позајмица укључила се 2009. године.

• Библиотека има близу 3.000 чланова, од 2 до 87 година, којима пружа у просеку 400 стручних услуга дневно.

• За предшколце, основце и средњошколце, Библиотека реализује 12 едукативних програма годишње – око 200 сусрета, који окупљају преко 1.000 деце и младих.• Библиотека организује 15‒20 културних програма годишње.

• Од 2008. до 2016. Библиотека је објавила 74 завичајне књиге, покренула 7 едиција.

• Промоције завичајних књига имају у просеку 100 посетилаца.

• Од 2006. до 2016. Библиотека је реализовала 18 пројеката у циљу материјалног опремања и развоја библиотечко-информационе и издавачке делатности и подстицања културног стваралаштва.

• Са огранцима у Кални и Минићеву, Библиотека има 5 читаоница са 65 читалачких места.• У рачунарској мрежи од 15 рачунара, 5 је намењено корисницима.

• Све активности Библиотеке одвијају се на 370 м2 пословног простора у Књажевцу, Минићеву и Кални.

• Да све буде у складу са правилима струке брине 9 запослених – 7 библиотечко-информационих стручњака и 2 на општим пословима.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group