header

Европска унија

Реализује се од 2017.

Учесници: ученици четвртог разреда средњих школа.

Циљеви програма: основни циљ овог програма је дати одговоре на питања: зашто се бавимо Европском унијом? Шта је чини тако занимљивом и важном? Циљ је указати на важност Европске уније и успостављање стабилне Европе, која почива на заједничким интересима. Европска унија је пример да нас различитости не раздвајају, већ спајају у велику породицу држава.


Задаци програма: сваки сусрет има задатак да обради по једну од тема које се тичу настанка и функционисања Европске уније, као и да се укаже на предност уласка у њено чланство.


Теме: уопштено о Европи и настанку Европске уније, које су предности уласка у чланство Европске уније, функционисање Европске уније, које су познате личности Европљани, израда заједничког рада.

Трајање програма: март-април.
Број радионица: 5.
Број сусрета: 5 групних и више индивидуалних.
Број учесника: 12-20.

Аутор и реализатор програма: Јелена Ћирић, дипломирани библиотекар.

 

Фото галерије:

Генерација 2017

 

Радови:

2017

"Белгија" - Лана и Лена

"Грчка" - Силвија Савић

"Луксембург" - Алиса Стојић и Ивана Савић

"Савезна Република Немачка" - Лазар Чоловић и Вељко Петковић

"Шпанија" - Вељко Стефановић и Ивана Милановић

"UK" - Младен Јовановић, Теодора Раданчић и Наталија Жикић

2018

Холандија, Сара Воштинић

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group