header

Интернетом до занимања

Реализује се од 2010.

Учесници: Програм је пажљиво осмишљен за најосетљивију групу потенцијалних и активних корисника библиотечких услуга. То су ученици осмог разреда, будући средњошколци, који треба да закораче у свет одраслих.

Сарадници у програму: разредне старешине ученика осмог разреда, педагози и психолози школа; у сарадњи са Националном службом за запошљавање за мале матуранте припрема се списак дефицитарних занимања у општини Књажевац.

Циљ програма: да ученици добију основне информације о мрежи средњих школа и високошколских установа, условима уписа, броју незапослених, дефицитарним занимањима у општини Књажевац, добрим и лошим странама одређених професија, како би лакше решили недоумице везане за професионалну оријентацију и изабрали занимање у складу са својим способностима, жељама и склоностима.

Посебан циљ програма: превазилажење осећање отуђености од библиотеке, које није неуобичајено у овој старосној групи.

Задаци програма: у оквиру програма ученици су у прилици да чују нешто више и разговарају о професионалној оријентацији. Уз помоћ библиотекара, лако и брзо приступају свим изворима информација које се односе на мрежу средњих школа, услове уписа, карактеристике образовних профила и занимања.

Трајање програма: април-мај.
Број сусрета: 6-10 групних и више индивидуалних.
Број учесника: 100-120.

Досадашња искуства: У анкетама које се спроводе на почетку програма, ученици се изјашњавају да се још увек двоуме око избора средње школе и наводе да им је потребна помоћ при одлучивању. Помоћ очекују од родитеља, старијих другова, психолога, педагога и разредних старешина. Како углавном немају или имају непотпуне информације о мрежи средњих школа и карактеристикама образовних профила и занимања, очекују да све што их занима сазнају на интернету, из презентација средњих школа, Информатора Министарства просвете и спорта, на телевизији. Иако на прво место стављају интернет, готово је правило да нису упућени у то где могу да пронађу праве информације о упису у средње школе. Резултати рада у програму видљиви су одмах после првог сусрета, када добију адресе „корисиних“ сајтова. После тога чешће долазе у Библиотеку у потрази за додатним информацијама  које проналазе самостално или уз помоћ библиотекара. Разредне старешине све више се опредељују да на сусрете доводе цело одељење, а бележе се и појединачне посете родитеља будућих средњошколаца.

Аутор и реализатор програма: Слађана Јеремић, виши књижничар

Фото галерије

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group