header

Издавач завичајних књига

Библиотека се бави издавањем завичајних књига ради:

• Очувања, неговања и промовисања завичајних вредности,
• Подршке истраживању и описивању локалне културне баштине,
• Подстицања младих да упознају завичај и да о њему брину,
• Подсећања старијих на лепе ствари,

Са МИСИЈОМ
да се истражи, за будућност сачува и распространи шаролико богатство завичаја и његовог културног наслеђа.

korica zapisi kratke korice  Timok, korice  Kаталог издања Библиотеке 2008 - 2016.

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group