header

Записи о завичају

Књига 1


Грађа за топографију округа Књажевачког Стевана Мачаја (2011)


COBISS.SR-ID 187801612


Књига 2


Књажeвачки округ Јована Мишковића (2011)

COBISS.SR-ID 187800332


Књига 3


Књажевачки округ Драгољуба К. Јовановића (2011)

COBISS.SR-ID 187795724


Књига 4


Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 – опис Књажевачког округа (2012)

COBISS.SR-ID 195662604


 

Књига 5


Кнежевачки округ Милана Ђ. Милићевића (2012)

COBISS.SR-ID 195600396


Књига 6


Тимочка крајина Владимира Карића (2013)

COBISS.SR-ID 202847756


Књига 7


Стара планина Лује Адамовића (2013)

COBISS.SR-ID 200467724


Књига 8


Јован Мишковић о старинама књажевачког краја (2014)

COBISS.SR-ID 207178252


Књигa 9


Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића (2014)

COBISS.SR-ID 207363340


Књигa 10


О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића

COBISS.SR-ID 215614732


Књигa 11


Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића

COBISS.RS-ID 215611660


Књигa 12


Феликс Каниц о књажевачком крају

COBISS.SR-ID 225482764


Књигa 13


Северно-тимочки дијалекат

COBISS.SR-ID 225476108

 

 

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group