header

Мачке перу веш - Е muce thoven gada

Реализује се од 2013.

Учесници: ученици млађих разреда основних школа, учитељи, педагошки асистенти.

Циљ програма: пружање подршке у образовању и слободним активностима ромске деце.

Посебни циљеви: додатна подршка и допуна програма које похађају ромска деца у школи и Библиотеци.

Задаци програма: да деца схвате важност књиге, читања, образовања и, пре свега, редовног похађања наставе; да деца поједине садржаје упоредо прате на ромском и српском језику, развијају позитиван став према себи, свом језику и култури, култури и традицији средине у којој живе и националној културној баштини;

Теме: дечја права, дела дечје и народне књижевности, Светски дан Рома.

Трајања програма: децембар-мај
Број радионица: 5
Број учесника: 10-15

Досадашња искуства: Програм има подршку ромске заједнице и позитивне оцене Ромске канцеларије и образовних установа.

Аутор и реализатор програма: Слађана Јеремић, виши књижничар

Фото галерије

 

Дан рома 2013

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

2017/2018

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group