header

Јавна библиотека, као локална капија знања, пружа основне услове за учење током читавог живота, самостално доношење одлука и културни напредак појединаца и друштвених група.

 

(IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке, 1994)

 

Мисија Библиотеке:

  • да обезбеди слободан и отворен приступ библиотечко-информационој грађи и изворима, за учење и усавршавање, за истраживање и интелектуално стварање, за
    развој и испољавање креативности;
  • да подстиче развој писмености, промовише књигу и читање, негује културне вредности;
  • да сачува и шири знања о завичају.

Визија Библиотеке:

да буде најчешће коришћен сервис грађана, препознатљив културни, образовни и информациони центар, библиотека без зидова, која активно доприноси унапређењу интелектуалног и културног живота локалне заједнице.

Вредности Библиотеке:

  • професионалан и стручном усавршавању посвећен тим;
  • богати и разноврсни библиотечки фондови и извори информација који задовољавају потребе корисника;
  • опремљеност за ефикасно и квалитетно пружање библиотечко-информационих услуга;
  • интерсекторска сарадња са партнерима који доприносе остварењу мисије.

 

 

Организациона структура:org struktura

 

Запослени у Библиотеци

Библиотечко-информационо одељење


Владана Стојадиновић, директор
библиотекар-информатичар мастер;
професор француског језика и књижевности, преводилац
стручно звање: виши дипломирани библиотекар

Јелена Ћирић
библиотекар-информатичар мастер;
дипломирани филолог опште лингвистике
стручно звање: дипломирани библиотекар

Слађана Јеремић
правник
стручно звање: самостални виши књижничар

 

Позајмно одељење


Лидија Цорељ
правник
стручно звање: виши књижничар

Марија Петровић
стручно звање: самостални књижничар

Марија Вукадиновић
стручно звање: књижничар

 

Огранак у Минићеву


Властимир Николић
стручно звање: књижничар
Општи послови

Сузана Рајковић
економиста
финансијско-административни сарадник

Драгица Савић
курир-чистач

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group