header

Прваци у свету знања

Реализује се од 2008.

Учесници: ученици првог разреда основних школа, учитељи.

Циљ програма: промовисање књиге и културе читања, подизање нивоа опште културе, стварање навике код најмлађих за коришћењем библиотечко-информационе грађе и услуга.

Посебни циљеви програма: успостављање континуитета у организованом раду са децом млађег школског узраста; да се малишани још једном подсете на важност књиге, образовања и културе и на место које библиотека има у процесу стицања знања.

Задаци програма: да се деци представе изабране басне, бајке, приче и песме, да се она подстакну на разговор о универзалним темама и да активно учествују у радионицама, маштају, играју се, забављају, развијају креативност, те науче да активно користе библиотечке ресурсе примерене њиховом узрасту.

Теме: дела дечје књижевности, актуелна тема или јубилеј књижевности за децу.

Трајање програма: септембар.
Број радионица: 1.
Број сусрета: 7-9.
Број учесника: 7-9 одељења, 160-200 првака.

Аутор и реализатор програма: Марија Петровић, књижничар

Фото галерије

 

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

 

 

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group