година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Стално стручно усавршавање запослених у библиотекама

У циљу усавршавања за обављање стручних послова у библиотечко информационој делатности, Народна библиотека „Његош“ организовала је семинар за књажевачке библиотекаре запослене у локалној јавној билиотеци  и школске библиотекаре из Техничке школе, Књажевачке гимназије, основних школа „Димитрије Тодоровић Каплар“, „Вук Караџић“ „Дубрава“  и „Младост“.

Тема стручног скупа била је „Рад са корисницима у библиотекама“ а аутори и реализатори програма су мр Гордана Ђилас, Јелена Јовин, Даниела Кермеци и Душан Јованчевић из Библиотеке Матице Српске. Било је речи о оспособљавању корисника за претраживање база података, ефективном и ефикасном коришћењу различитих извора информација, подизању информационе писмености корисника. Одржана је и радионица о асертивној комуникацији у библиотекама, једном од начина за унапређење комуникације са  колегама и корисницима библиотечких услуга. Стално стручно усавршавање библиотекара законска је обавеза запослених у библиотечко-информационој делатности, а обавља се у складу са програмима које акредитује Народна библиотека Србије.