година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Мачке перу веш
E mačke parin e gada

Едиција „Мачке перу веш – E mačke parin e gada“ посвећена је књигама за децу, написаним на српском и ромском језику. Текстови књига настају у сарадњи са преводиоцима, познаваоцима ромских дијалеката који се говоре у књажевачком крају, и ђацима књажевачких основних школа окупљеним у двојезичном програму „Мачке перу веш“.

Knjiga 1 / Lil 1 (2018)

Kuća od voska i kuća od soli (romska narodna priča)
O ćher katar o mom thaj o ćher katar o lon (romani narodno paramiča)
O ćher taro momelja o ćher taro lon (romani narodno paramiča)