година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Још једна књига едиције „Записи о завичају“

Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића девета је књига едиције „Записи о завичају" Народне библиотеке "Његош".

Милан Ђ. Милићевић, један од највећих познавалаца Србије друге половине 19. века, много је пута боравио у Књажевачком округу и, у научном маниру свога доба, свестрано га описао. Осим у обимним монографијама „Кнежевина Србија" (1876) и „Краљевина Србија" (1884), опис књажевачког краја дао је и у другим радовима, пре свега путничким писмима и записима. Публикација Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића садржи „Осмо писмо" и „Додатак писму осмом" (Путничка писма с разних страна Србије о Србији, 1868), „Од Зајечара до Пирота" и „Од Пирота преко Миџура до Видлича" (С Дунава над Пчињу, 1882) и „Неколике новине у Србији" (Међудневица, 1885). Аутор стручног текста "Књажевац у путничким писмима Милана Ђ. Милићевића" је др Дејан Милутиновић. Књига је објављена под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, у оквиру пројекта заштите, очувања и презентовања ретке библиотечке грађе. Публикација је доступна и на вебсајту Библиотеке.