година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Књига на путу до читалаца

Народна библиотека „Његош“ од новембра 2015. као редовну активност организује пружање библиотечких услуга корисницима са отежаним кретањем и са сметњама у читању.

У оквиру услуге „Књига на путу до корисника“ заинтересованим корисницима доставља се жељена литература на кућну адресу. Услуга „Читалиште“ организује се три пута недељно, у виду читалачког клуба. Обе услуге реализују се у сарадњи са Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, Удружењем МС, Удружењем пензионера и Удружењем пензионера инвалида рада из Књажевца. Услуге за сада користи око 50 чланова Библиотеке, а осим књажевачких библиотекара, са корисницима раде професори историје Мартин Стојановић и Марко Петровић, ангажовани на програму јавних радова.