година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Подршка образовању лица из социјално угрожених категорија

У сарадњи са Центром за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу, Народна библиотека „Његош“ реализује програм подршке образовању деце, младих и одраслих из социјално угрожених категорија.

Реч је о организовању убрзаног курса енглеског језика за полазнике различитог узраста и нивоа знања. Овај тромесечни курс похађа око 50 полазника. Најбројнији су ученици књажевачких основних школа и чланови Центра за радно ангажовање младих. По утврђеном распореду, два пута недељно наставу похађа 7 група. Према потребама заинтересованих полазника, организује се индивидуална настава за полазнике напреднијих нивоа знања и рад са мањим групама, као помоћ у учењу школског градива. Ђацима наставу држи дипломирани филолог за енглески језик Ана Амон, ангажована на програму јавног рада Народне библиотеке „Његош“. Часови се одржавају у просторијама Омладинског клуба Центра за социјални рад.

Осим стицања корисних знања полазника курса и задовољења њихових потреба у култури и учењу, циљ овог програма је и јачање интерсекторске сарадње локалних установа културе, образовања и социјалне заштите, ради пружања квалитетнијих услуга корисницима којима су оне мање доступне.

Пример добре праксе овакве сарадње јесу и редовни годишњи културно-образовни програми Библиотеке, намењени одређеним циљним групама – деци и младима са развојним сметњама, деци из хранитељских породица и деци ромске националности, чијој организацији и осмишљавању, као незаобилазани и незаменљиви партнери, доприносе стручњаци Центра за социјални рад у Књажевцу.