година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА, 14. новембар – 18. децембар 2015

Који су принципи и методе научног истраживања, каквој публици су намењени семинарски, стручни и научни радови, ко их и зашто пише, шта мора да садржи истраживачки рад како би био ваљано написан, каква је његова форма, који стилови библиографског цитирања постоје и како се примењују, како се наводи коришћена литература, неке су од тема о којима се говорило током радионица едукативног програма „Истраживањем до знања“.

Полазници четврте генерације овог програма, ученици другог разреда Техничке школе и Књажевачке гимназије, већ на првом сусрету показали су да знају како се проналази одговарајућа литература неопходна приликом писања истраживачких радова и зашто је библиотека право место за почетак истраживања. Ова знања и практично су применили и показали да су овладали техникама писања истраживачких радова. За своје радове, презентоване током последњег сусрета са библиотекарима, бирали су најразличитије теме – демографска кретања у општини Књажевац, небо и небеска тела, снови у науци и психологији, интелигенција и емоционална интелигенција.

РАДОВИ: "Интелигенција и емоционална интелигенција", Сара Востинић

"Наука о сновима", Лена Симић

"Небо и његове тајне", Јована Симић и Наталија Василијић

"Одлике становништва општине Књажевац", Алекса Пешић