header

Завештање

...у потрази за завичајним благом...

Давно заборављена књижевна дела, необјављени рукописи... Сачувани као реткост у фондовима библиотека и приватним колекцијама...
Драгоцености чија их књижевна вредност сврстава не само у завичајно већ и у национално културно благо...

Књига 1 (2010)
„Говор срца“, Сима Жикић


У обимној необјављеној књижевној заоставштини књажевачког проте Симе Жикића, нарочито вриједно мјесто заузима рукопис романа под насловом „Говор срца“, који је тематски везан за простор Ниша и јужне Србије, те за бројне друге балканске просторе (Косово и Метохија, Скадар и Албанија, Крф и Грчка, Скопље и Македонија), у судбоносним историјским годинама балканских ратова и поготово Првог свјетског рата. Кратак осврт на жанровску типологију овог дјела упућује нас на закључак да се ради о „развојном“ типу романа или роману „личности“ у којем је испричано породично поријекло, дјетињство, школовање и одрастање, а затим и цјелокупна тегобна животна судбина, те изложена сложена карактеризација главног јунака Димитка Мунчића из Ниша, који је стицајем историјске судбине, иако је био обичан нишки кафеџија, постао учесник и свједок неких од најкрупнијих историјских догађаја за судбину српског народа из година балканских ратова и Првог свјетског рата...

Горан Максимовић

Више о књизи погледајте овде.


Књига 2 (2011)
„На своме послу“, роман из свештеничког живота, Сима Жикић


„У доминантној наративној равни, у којој се у средишту пажње налази обликовање животног пута и животних страдања главног јунака дјела, иначе стварне личности и пишчевог савременика, пријатеља и истомишљеника у борби за остварење нових социјалних и канонских права српских православних свештеника, долази до снажног укрштања аутобиографских конотација из стварног пишчевог живота са биографским појединостима из стварног живота Василија Теофановића...“

Горан Максимовић

Више о књизи погледајте овде.


Књига 3 (2012)
„Парохијске слике и прилике“, приповетке, Сима Жикић


 Збирка „Парохијске слике и прилике“ садржи шеснаест приповедака, које су, најчешће у наставцима, излазиле у периоду од 1914. до 1940. у црквеним листовима и часописима, и приповетку „Поп Видоје“ (1921), једину која је штампана као засебна публикација.

Сима Жикић је као приповједач на аутентичан начин приказао слике и прилике, људе и обичаје са простора југоисточне Србије с краја XIX и из почетних деценија XX вијека. Приказао је свагдашњу народну патњу и срећу, карактере и нарави, обичаје и вјеровања, те борбу са сиромаштвом, болестима и непросвијећеношћу, али и трагичну судбину и страдања у ратовима и окупацијама.

Горан Максимовић

Више о књизи погледајте овде.


Kњига 4 (2013)
„За указом, роман из чиновничког живота”, Сима Жикић


„За указом, роман из чиновничког живота“, трећи је и последњи роман књижевне заоставштине књажевачког проте Симе Жикића.
Као у претходна два романа, „Говор срца“ и „На своме послу“, у средишту Жикићеве стваралачке пажње и овог пута је сентиментално васпитање главног јунака. Ово је, међутим, једини његов роман који се завршава хепиендом.
Од других Жикићевих романа ово дело се издваја и по томе што се његова радња добрим делом одвија у Књажевцу, те аутор пружа низ драгоцених података о друштвеном животу књажевачке вароши у међуратном периоду.

Више о књизи погледајте овде.

 


Књига 5 (2014)
„Тешка времена“, приповетке, Сима Жикић


Збирка „Тешка времена“ садржи 14 приповедака, писаних у периоду од 1907. до 1962. године. У њима су заступљене теме које су у фокусу Жикићевог интересовања и у другим његовим књижевним радовима – живот и страдања народа током балканских, Првог и Другог светског рата, епизоде везане за свештеничку службу, те аутобиографске приповести. Рукописи приповедака сачувани су у писаној заоставштини Симе Жикића, а 2014, 50 година после смрти аутора, први пут су објављени.

Више о књизи погледајте овде.

 


Књига 6 (2014)
„Пастирска реч“, Сима Жикић

Шта је свештеничка служба? Она није ништа друго него служење Богу и састрадално служење ближњем своме. Управо то можемо да видимо и осетимо у овим пастирским речима које је кроз своје перо забележио и нама оставио прота Сима...

У збирци „Пастирска реч“ обједињени су Жикићеви ангажовани текстови, објављивани у црквеној периодици од 1912. до 1939, тематски везани за поједина питања која су тиштила тадашње свештенике – нерешени социјални свештенички статус, забрана склапања другог свештеничог брака и страдање српског православног свештенства у време Првог светског рата. Збирка садржи и више Жикићевих превода са руског језика, штампаних у периоду од 1910. до 1912, те четири до сада необјављена текста, сачувана у писаној заоставштини Симе Жикића.
Значајан допринос тумачењу текстова проте Симе Жикића у поговору књиге дао је протојереј Миодраг Павловић.

Више о књизи погледајте овде.

 

протојереј Миодраг Павловић

 


Књига 7(2015)
„Моји мемоари“, Сима Жикић

"Моји мемоари", Сима Жикић

 

Аутобиографска и мемоарска грађа из писане заоставштине књажевачког проте Симе Жикића (1878-1964), обједињена у публикацији под насловом „Моји мемоари“, садржи три дела Жикићевих мемоара и друге радове од значаја за познавање и изучавање пишчевог живота, рада и дела – дневник који је Жикић водио током школовања у царској Русији и две кратке поетске збирке, писане у младости. У мемоарима, насталим педесетих година 20. века, већ времешни прота Жикић описује многа места у којима је живео (понајвише подручје Зајечара и Књажевца), боравио или их посетио, те многе значајне личности које је сусретао, као и историјске догађаје чији је био учесник или сведок. По речима историчара књижевности проф. др Горана Максимовића, аутора предговора, „приватни живот и мемоарска прича Симе Жикића представљају свједочанство личног и колективних доживљаја, као и историјског искуства у којем су наталожени важни датуми и догађаји, попут Српско-турских и Балканских ратова, Првог и Другог свјетског рата и сл.“, те се и овом књигом, као и целокупним својим књижевним и ликовним делом, Жикић сврстава у значајне хроничаре времена у којем је живео и стварао.

Више о књизи погледајте овде.

 


Књига 8(2017)
Сима Жикић, сведок времена – зборник радова

"Сима Жикић, сведок времена – зборник радова"

 

Зборник радова Сима Жикић, сведок времена настао је с намером тумачења књижевног опуса Симе Жикића и представљања писца као значајног хроничара југоисточне Србије, па и ширег простора Србије с краја 19. и прве половине 20. века. Зборник садржи изабране раније радове о Жикићевим делима, штампане у књигама едиције „Завештање“ и другим публикацијама, те нове радове који се баве појединим темама о којима је писао. Радове је писало више аутора – проф. др Горан Максимовић, докторанди Јелена Алексов и Милица Алексић (Филозофски факултет, Ниш), мср Владана Стојадиновић (Народна библиотека „Његош“, Књажевац), Бојан Ристић (Техничка школа, Књажевац), мср Милена Милошевић Мицић (Завичајни музеј Књажевац) и протојереј Миодраг Павловић (Прво нишко архијерејско намесништво, Ниш). Као посебан прилог, у публикацији је штампана и библиографија Симе Жикића. Рецензенти публикације су др Данијела Поповић Николић и др Дејан Милутиновић (Филозофски факултет, Ниш), а рецензент библиографије мр Гордана Ђилас (Библиотека Матице српске, Нови Сад).

Зборник радова Сима Жикић, сведок времена намењен је широј читалачкој публици, као препорука за читање књижевних дела Симе Жикића, а и истраживачима и ауторима различитих струка и интересовања, ради даљег тумачења Жикићевог стваралаштва, како би овај значајан а заборављен и скрајнут писац у српској књижевности добио место које, према обиму и значају књижевног опуса, сигурно заслужује.

 

Библиографија Симе Жикића

 


Књига 9(2017)
Тодор Влајић, "Српски венац"

Тодор Влајић,

 

Српски венац, од народњи српски исторически и наравоучителни прича, песама, басна, пословица и загонетки исплетен, објављен 1850, представља драгоцен пример збирке српске народне књижевности. „Сочинитељ“ Српског венца, учитељ Тодор Влајић (Вуковар 1815/17–1881 Београд), савременик Вука Караџића, књижевник и искрени љубитељ српске историје и народне књижевности, припада оним неправедно заборављеним ствараоцима и сакупљачима с половине 19. века, који су, захваљујући својој свести о важности бележења народног усменог стваралаштва, оставили невелика али вредна дела, значајна за очување и проучавање националне културне баштине.

Како би се ово вредно дело „читајућем свету приопштило“, Народна библиотека „Његош“ „на свет је издала“ публикацију, посвећену Венцу и његовом творцу. У публикацији је прештампана оригинална Влајићева збирка из 1850, а како она по језичким одликама, писму и правопису припада позној славеносрпској писмености и литератури, приређивачи др Александар Костадиновић и др Данијела Поповић Николић пренели су Влајићев текст у савремену правописну норму и уз потребне прилоге и напомене, приближили га савременом читаоцу.

Драгоцени прилози уз Влајићеву збирку су два научна рада – „Историческе и наравоучителне приче Тодора Влајића“, који је за ову публикацију уступила проф. др Снежана Самарџија, и „За садъ стои у неизвесности: службовања и жртвовања Тодора Влајића“ др Данијеле Поповић Николић. Објављена у периоду Влајићевог учитељевања у Гургусовцу, данашњем Књажевцу, и то под покровитељством среског начелника Трифуна Ђорђевића и уз помоћ многих пренумераната из Гургусовачког округа, Влајићева збирка Српски венац значајна је и за културну историју књажевачког краја. Зато је у ово поглавље сврстан и рад „Гургусовац у време Српског венца“ уредника публикације. Влајићево дело илуструју и прилози које је аутор објављивао половином четрдесетих година 19. века у листу Подунавка.

Публикација Српски венац Тодора Влајића резултат је реализације истоименог пројекта, покренутог у циљу спровођења научног истраживања и давања научног тумачења дела Тодора Влајића, његовог очувања као старе библиотечке грађе и његовог презентовања и промовисања као значајног елемента националног културног наслеђа. Пројекат је у области очувања старе и ретке библиотечке грађе у 2017. години подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

Више о књизи погледајте овде.

 

banner pronadji knjigu

 


   


Made by East Star Group