година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Наука у служби завичаја

Народна библиотека „Његош“ је у Завичајном музеју Књажевац  промовисала прве три књиге едиције „Записи о завичају“ : „Грађа за топографију округа Књажевачког“ Стевана Мачаја, „Књажевачки округ“ Јована Мишковића и „Књажевачки округ“ Драгољуба К. Јовановића.

Драгоцени списи  умних и учених људи с краја 19.века чији се радови о историји, географији, археологији, етнологији  сврставају међу прве научне студије о Књажевцу  представљају почетак грађанске историје овог краја и завештање будућим истраживачима. Тако је рад на поновном штампању ових публикација окупио тим састављен од стручњака из различитих области науке, који су, свако из свог подручја знања, кроз стручне текстове,  учинили да радове Мачаја, Мишковића и Јовановића публика боље разуме и дали значајан прилог познавању прошлости и садашњости књажевачког краја. Своје „записе о завичају“ у књигама су оставили и публици на промоцији представили мр Дејан Крстић, етнолог, мр Микица Сибиновић, географ, Бојана Илијић, археолог и Богољуб Цветковић, професор историје. Владана Стојадиновић, директор Народне библиотеке „Његош“ најавила је наставак пројекта и штампање нових публикација у оквиру новопокренуте едиције.
Прве три књиге едиције „Записи о завичају“ штампанесу под покровитељством Министарства културе,  у оквиру пројекта заштите, очувања и презентације ретке библиотечке грађе из Завичајне збирке Народне библиотеке „Његош“.

02.04.2012.