година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Издавач
завичајних књига

Библиотека се бави издавањем завичајних књига ради:

 • Очувања, неговања и промовисања завичајних вредности,
 • Подршке истраживању и описивању локалне културне баштине,
 • Подстицања младих да упознају завичај и да о њему брину,
 • Подсећања старијих на лепе ствари,

 

Са МИСИЈОМ:
да се истражи, за будућност сачува и распространи шаролико богатство завичаја и његовог културног наслеђа.

Едиција Времеплов вароши
(од 2008)

Приче, сећања, записи, фотографије...нижу се у књигама о Књажевцу и Књажевчанима, сликајући варошки културни и друштвени живот у прошлости. Носталгичне чаршијске приче потврђују да било какво подсећање на стари Књажевац никада и никако не може бити сувишно.

<small>опширније: </small><em>Времеплов вароши</em>

опширније: Времеплов вароши

Едиција Завештање
(од 2010)

Давно заборављена књижевна дела, необјављени рукописи... Сачувани као реткост у фондовима библиотека и приватним колекцијама...
Драгоцености чија их књижевна вредност сврстава не само у завичајно већ и у национално културно благо...

<small>опширније: </small><em>Завештање</em>

опширније: Завештање

Едиција Записи о завичају
(од 2011)

Нови прилози познавању завичајне историје, науке и културе – фототипска издања научних радова о књажевачком крају из друге половине XIX и прве половине XX века, необјављени рукописи, уз стручне коментаре и друге корисне прилоге...

<small>опширније: </small><em>Записи о завичају</em>

опширније: Записи о завичају

Едиција Књажевачким крајем
(од 2012)

Рурални простор општине Књажевац, знаменити објекти геонаслеђа, промовисање туристичких, привредних и других потенцијала књажевачког краја, актуелне теме из области науке, уметности и културе, основе и могућности развоја...

<small>опширније: </small><em>Књажевачким крајем</em>

опширније: Књажевачким крајем

Едиција Казивања
(од 2012)

Усмена традиција, књижевност писана на дијалекту, теме су књига едиције која тежи очувању завичајне нематеријалне културне баштине.

<small>опширније: </small><em>Казивања</em>

опширније: Казивања

Едиција Разговори
(од 2019)

Интервјуи са Књажевчанима – учесницима, сведоцима или познаваоцима различитих прилика и збивања значајних за друштвену, политичку, привредну и културну историју књажевачког краја.

<small>опширније: </small><em>Разговори</em>

опширније: Разговори

Едиција Трагови
(од 2018)

Сликовито представљање људи, појава, догађаја, који су оставили трагове у завичајној историји, културноисторијској и књижевноисторијској прошлости… Приче лепе и вредне да се казују и преносе другима, уз јубилеје и ван њих…

<small>опширније: </small><em>Трагови</em>

опширније: Трагови

Посебна издања

Јубилеји Библиотеке у новом миленијуму, важни догађаји из новије историје Књажевца и околине, плодови сарадње са другим „чуварима памћења“ завичаја, дела завичајних књижевника о завичају…

<small>опширније: </small><em>Посебна издања</em>

опширније: Посебна издања

Остала издања

Ранија издања Библиотеке, публикације настале из сарадње са истраживачима, институцијама, суиздаваштва…

<small>опширније: </small><em>Остала издања</em>

опширније: Остала издања

Бибин чаробни свет књига

Дечје књиге и књиге за децу, настале из Бибиног чаробног пера, којим пишу и цртају даровити млади аутори и одрасли мајстори поезије, прозе, илустрације, који стварају обраћајући се детету у себи…

<small>опширније: </small><em>Бибин чаробни...</em>

опширније: Бибин чаробни...