година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Мачке перу веш
E mačke parin e gada

Едиција „Мачке перу веш – E mačke parin e gada“ посвећена је књигама за децу, написаним на српском и ромском језику. Текстови књига настају у сарадњи са преводиоцима, познаваоцима ромских дијалеката који се говоре у књажевачком крају, и ђацима књажевачких основних школа окупљеним у двојезичном програму „Мачке перу веш“.

Knjiga 1 / Lil 1 (2018)

Kuća od voska i kuća od soli (romska narodna priča)
O ćher katar o mom thaj o ćher katar o lon (romani narodno paramiča)
O ćher taro momelja o ćher taro lon (romani narodno paramiča)

Knjiga 2 / Lil 2 (2019)

Siromašni momak nadmudrio kralja (romska narodna priča)
Čoro čhavro xoxada e thagare (romani paramiča)
Čororo čhavo hohavđa e thagare (romani paramiča)

Knjiga 3 / Lil 3 (2020)

Lisica i medved (romska narodna priča)
E Vošeski bibi thaj o riči (romani paramiča)

Knjiga 4 / Lil 4 (2021)

Đavolova kapa : (romska narodna priča)
Benđesi stađi : (romani paramiča)

Knjiga 5 / Lil 5 (2022)

Žaba nevesta : (romska narodna priča)
E žamba bori : (romani paramiča)