година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Старији од Читалишта (Вуков „Рјечник“ из 1852 – најстарија књига Библиотеке)

Међу 66.000 монографских публикација, колико има у богатом фонду Народне библиотеке „Његош“, најстарија књига донедавно је била „Српске народне пјесме“ Вука Стефановића Караџића, штампана у Бечу 1865. године.

Књиге настале до 1867. године, када је званично усвојен Вуков правопис, припадају старој и реткој библиотечкој грађи и  сматрају се културним добром.

У јуну 2012. епитет најстарије монографске публикације у Библиотеци понео је, и 160 година након штампања, изузетно добро очуван примерак Вуковог „Српског рјечника“ из 1852.
„Рјечник“ садржи и драгоцене податке из културне историје књажевачког краја. Из списка претплатника, одштампаног на крају књиге, сазнаје се да се у Књажевцу, тадашњем Гургусовцу, јавило 40 пренумераната. Већи број уписао се само у Београду (108), Бечу (56) и Загребу (54). Просвећени Гургусовчани, дакле, и пре оснивања Читалишта 1860. показали су интересовање за књигу и по томе нису заостајали за већим варошима у Србији.

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2012.