година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Зборник од националног значаја

Зборник од водећег националног значаја “Село у пограничју“ припремљен у оквиру пројекта „Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије“ представљен је у Књажевцу.

Пројекат реализује Универзитет у Нишу, а промоцију је организовала Народна библиотека „Његош“.

Више од тридесет истраживача – социолога, етнолога, лингвиста, психолога, педагога, економиста, правника детаљно је представило 17 села пограничних општина источне и југоисточне Србије. Међу њима су два села књажевачке општине: Ошљане и Бели Поток. Зборник доноси обиље података о насељима и становништву  на једном месту и са циљем да се још једном укаже на чињеницу да су  баш погранична села махом девастирана, запуштена, исељена или пред гашењем. Или, како је на промоцији упозорио др Миодраг Велојић, „умиру старци – као да горе књиге“. Зато је ово подухват који има национални значај и зато је изузетно важно оно што ради Библиотека у намери да забележи и сачува од пропасти и заборава све што је вредно – чуло се на промоцији. О зборнику су, поред Велојића, говорили др Драган Тодоровић, социолог и мр Дејан Крстић, етнолог и антрополог.

15.11.2012.