година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

„Тешка времена“ Симе Жикића

Едиција „Завештање“ богатија је за још једну књигу књажевачког проте Симе Жикића.

Збирка „Тешка времена“ садржи 14 приповедака, писаних у периоду од 1907. до 1962. године. У њима су заступљене теме које су у фокусу Жикићевог интересовања и у другим његовим књижевним радовима – живот и страдања народа током балканских, Првог и Другог светског рата, епизоде везане за свештеничку службу, те аутобиографске приповести.

Рукописи приповедака сачувани су у писаној заоставштини Симе Жикића, а сада су, 50 година после смрти аутора, први пут су објављени, у петој књизи едиције „Завештање“.