година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Семинар „Оснивање и вођење завичајних фондова“

У оквиру програма сталног стручног усавршавања библиотечко-информационих стручњака, у Народној библиотеци „Његош“ реализован је акредитовани семинар „Оснивање и вођење завичајних фондова“.

Програму су присуствовали запослени на стручним пословима у Народној библиотеци „Његош“ и библиотекари књажевачких основних и средњих школа. 
Аутор и водитељ програма је Др Дејан Вукићевић, библиотекар саветник, самостални стручни сарадник на Фонду старе, ретке и минијатурне књиге Народне библиотеке Србије у Београду.