година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Министарство културе подржало пројекте Библиотеке

Министарство културе и информисања Републике Србије подржало је и ове године два пројекта Народне библиотеке “Његош”.

У области културног наслеђа (стара и ретка библиотечка грађа) Министарство културе суфинансираће пројекат „Србски венац Тодора Влајића“. Циљ пројекта је заштита старе библиотечке грађе као културног добра, а главна активност тумачење садржаја и приређивање репринт издања публикације из 1850. године Србски венац од народни србски исторически и наравоучителни прича, песама, басна, пословица и загонетки исплетен, збирци коју је прикупио Тодор Влајић и приредио у време кад је службовао као учитељ у Гургусовцу.

Министарство културе подржало је и наставак реализације пројекта „Језик и фолклор Рома у Књажевцу”, у области савременог стваралаштва (културне делатности националних мањина), који је Библиотека започела 2016. године. У новој фази пројекта радиће се на обради, публиковању и презентовању грађе прикупљене током прошлогодишњих теренских истраживања.

За суфинансирање ових пројеката Министарство културе одобрило је Библиотеци 712.000 динара.