година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

БИБИН ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Тема: ИМАМ ДАРА ЗА...odvrni knjigu

     

 1. Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа општине Књажевац.
 2. На конкурсу могу да учествују аутори у четири категорије:
 • поезија за ученике од II до IV разреда,
 • поезија за ученике од V до VIII разреда,
 • кратка проза за ученике од II до IV разреда и
 • кратка проза за ученике од V до VIII разреда.
 1. Један аутор доставља једну песму или један кратки прозни текст (не дужи од 20 редова).
 2. Радови се достављају под шифром, а решење шифре (име и презиме аутора, назив школе и одељење) доставља се у посебној, затвореној коверти. На коверти обавезно назначити за коју од четири категорије се конкурише.
 3. Радови се достављају до 16. септембра 2017 , лично или на адресу: Народна библиотека „Његош“, Бранка Радичевића 1, 19350 Књажевац.
 4. Аутори најуспелијих радова из све четири категорије стећи ће право и имаће част да буду полазници радионица креативног писања, да се друже са мајстором поезије и прозе – Бранком Стевановићем, и да њихови радови у новембру 2017. буду штампани у Бибиној чаробној књизи.
 5. Резултати конкурса биће објављени на сајту и фејсбук страници Библиотеке најкасније 22. септембра 2016. године, а изабрани учесници биће накнадно обавештени о месту и терминима креативних радионица.

У Књажевцу,

 1. септембра 2017