година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Прилог проучавању дијалектолошког богатства књажевачког краја у „Записима о завичају“

Прилог проучавању дијалектолошког богатства књажевачког краја у „Записима о завичају“

др Биљана Сикимић, Милошичева збирка речи „из Тимока“

 

Франц Миклошич (1813–1891), угледни бечки слависта и филолог,један од утемељивача ромологије као науке, у својој обимној научнојстудији „О говорима и лутањима европских Цигана“ (1877), оставио је невелик, али изузетно драгоцензапис о лексици ромских говора прикупљеној у књажевачком крају (у„Тимоку“) седамдесетих година 19. века.

Управо су ова збирка ромских речи и њен настанак тема научне студије Миклошичева збирка речи „из Тимока“ др Биљане Сикимић, научног саветника Балканолошког института САНУ. Студија је настала на основу ранијих истраживања историје ромологије др Сикимић, али аутор у њеном другом делу даје за науку веома значајне податке о ромским говорима који су данас у употреби у књажевачком крају, као и о нестанку некадашњег ромског говора, арлијског, који је био заступљен на овом простору, а који је у основи Миклошичеве „збирке речи из Тимока“.

За дијалектолошка проучавања у књажевачком крају ова студија представља изузетно важан прилог, с обзиром на то да се објављује у време интензивног научноистраживачког рада који је Народна библиотека „Његош“ из Књажевца организовала током 2016. и 2017. године у оквиру пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома у Књажевцу“.

Научна студија др Биљане Сикимић Миклошичева збирка речи „из Тимока“ значајан је допринос проучавању, очувању и промовисању дијалектолошког богатства књажевачког краја. Штампана је као четрнаеста књига едиције „Записи о завичају“, а електронско издање ускоро ће бити доступно на сајту Народне библиотеке „Његош“, у оквиру Дигиталне завичајне збирке