година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Пројекат завршен Речником

Народна библиотека „Његош“ већ више година пружа подршку научним истраживањима угрожених дијалеката – тимочког и ромског, који су се, иако се њима служи све мањи број говорника, одржали на простору општине Књажевац.

Библиотека је 2016. и 2017. године била носилац пројекта „Истраживање језика и фолклора Рома у Књажевцу“, који је у области културних делатности националних мањина финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије. Истраживањем су била обухваћена ромска насеља у Књажевцу и Минићеву, где је снимљен материјал, а у пројекту су, уз предаваче – лингвисте Балканолошког института САНУ, учествовали локални активисти, познаваоци ромског језика, који су током две године, колико је пројекат трајао, обучавани за теренска истраживања и обраду прикупљене грађе. Након реализације пројектних активности, остварен је коначни циљ пројекта – објављивање ромско-српског речника. Наиме, резултат поменутих опсежних дијалектолошких истраживања је Ромско-српски речник књажевачког гурбетског говора др Светлане Ћирковић, научног сарадника, и др Мирјане Мирић, истраживача сарадника Балканолошког института САНУ.

Ромско-српски речник осма је књига едиције „Књажевачким крајем“, намењене публикацијама које се баве савременим темама и проблемима, у циљу очувања промовисања завичајних вредности, а ова публикација велики је допринос проучавању нематеријалног културног наслеђа и очувању дијалектолошког богатства књажевачког краја.

 

korica romski recnik