година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Култура надохват руке

Реализује се од: 2013.

Учесници: ученици првог разреда средњих школа.

Циљ програма: да млади развијају свест о значају и очувању културне баштине.

Посебни циљеви програма: да се подстакну размишљања о личним потребама, циљевима и жељама, отвори простор за креативност и прихватање различитих уметничких порука.

Задаци програма: да ученике поведе у виртуелну шетњу кроз најзначајније светске институције уметности и кулутуре и укаже на њихов значај; да ученици самостално или у групи креирају презентацију о завичајним, националним или светским институцијама културе и сл.

Теме: Најзначајније светске библиотеке, музеји, грађевине, дела, личности...

Трајање програма

март-април

Број радионица

5

Број сусрета

5 групних
и више индивидуалних

Број учесника

15-20

Аутор и реализатор програма: Јелена Ћирић, дипломирани библиотекар.

Радови:

2015

“Ex-YU rock”, Александра Ристић
“Пећка Патријаршија, црква светог Ђорђа”, Анета Симић
“Гијом Мусо”, Милица Костић и Анђелија Аранђеловић