година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Европска унија

Реализује се од: 2017.

Учесници: ученици четвртог разреда средњих школа.

Циљ програма: основни циљ овог програма је дати одговоре на питања: зашто се бавимо Европском унијом? Шта је чини тако занимљивом и важном? Циљ је указати на важност Европске уније и успостављање стабилне Европе, која почива на заједничким интересима. Европска унија је пример да нас различитости не раздвајају, већ спајају у велику породицу држава.

Задаци програма: сваки сусрет има задатак да обради по једну од тема које се тичу настанка и функционисања Европске уније, као и да се укаже на предност уласка у њено чланство.

Теме: уопштено о Европи и настанку Европске уније, које су предности уласка у чланство Европске уније, функционисање Европске уније, које су познате личности Европљани, израда заједничког рада.

Трајање програма

март-април

Број радионица

5

Број сусрета

5 групних
и више индивидуалних

Број учесника

12-20

Аутор и реализатор програма: Јелена Ћирић, дипломирани библиотекар.