година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Мачке перу веш
E mačke parin e gada

Реализује се од: 2013.

Учесници: ученици млађих разреда основних школа, учитељи, педагошки асистенти.

Циљ програма: пружање подршке у образовању и слободним активностима ромске деце.

Посебни циљеви програма: додатна подршка и допуна програма које похађају ромска деца у школи и Библиотеци.

Задаци програма: да деца схвате важност књиге, читања, образовања и, пре свега, редовног похађања наставе; да деца поједине садржаје упоредо прате на ромском и српском језику, развијају позитиван став према себи, свом језику и култури, култури и традицији средине у којој живе и националној културној баштини;

Теме: дечја права, дела дечје и народне књижевности, Светски дан Рома.

Трајање програма

децембар-мај

Број радионица

5

Број сусрета

5

Број учесника

10-15

Досадашња искуства: Програм има подршку ромске заједнице и позитивне оцене Ромске канцеларије и образовних установа.

Аутор и реализатор програма: Слађана Јеремић, самостални виши књижничар