година од оснивања
читалишта у Књажевцу (1860-)

Од 1 до 5

Реализује се од: 2009.

Учесници: ученици трећег разреда основних школа, учитељи.

Циљ програма: припремити најмлађе кориснике Библиотеке за успешно сналажење у друштву заснованом на информацијама и знању.

Посебни циљеви програма: успостављање континуитета у организованом раду са децом млађег школског узраста, кроз радионице које прате и допуњују део васпитно образовног програма; да се деци део школског градива презентује на другачији начин те да се тако на занимљив и њима разумљив начин припреме за улазак у свет стручне литературе.

Задаци програма: да деца, кроз игру и забаву, сазнају више о догађајима, местима и великанима историје, науке и литературе; да се малишани, на њима приступачан начин, припреме за улазак у свет стручне литературе и за успешно сналажење у друштву заснованом на информацијама и знању; да савладавају и користе вештине које им омогућавају да дођу до свих информација беу обзира на то у ком су облику, формату или медију.

Теме: промовисање услуга библиотеке и библиотечких ресусра на путу стицања знања; вредност породичног окружења у процесу развоја детета и његовог образовања; развој технологије и приналасци који су променили свет; настанак и развој писма, књиге и библиотека и нових информационих технологија; свет као глобално село, цивилизација, државе и народи, демократија и толеранција; како се пише прича; емоције и како их поделити са другима.

Трајање програма

октобар-децембар

Број радионица

5

Број сусрета

35-45

Број учесника

7-9 одељења,
160-200 ученика

Досадашња искуства:
Програм је усвојен као обавезна ваннаставна активност основних школа. Неописиво је задовољство и радост библиотекара када се на листи дечјих жеља током последње радионице нађе потреба за новом књигом, на списку другара омиљени библиотекар, а међу стеченим навикама уживање у читању и потреба да се библиотека користи током читавог живота.

Аутор и реализатор програма: Слађана Јеремић, самостални виши књижничар